Get Reconnected
get reconnected

"Tijd om het anders te doen. De kennismaking met The Reconnection en de nieuwe uiterst krachtige, genezende frequenties had op ons beiden veel impact. Het was zelfs zo allesveranderend dat het direct duidelijk was dat deze eenvoudige manier van genezen veel mensen kan helpen." Get Reconnected is de samenwerking tussen Ellen Visser en Dimitri Ravensbergen. Allebei sinds juni 2006 level 1, 2 en 3 gecertificeerd. Naast de Reconnection werkt Dimitri sinds enkele jaren met plant spirits. Door te reizen met planten krijgen we toegang tot werelden waar veel informatie te vinden is.

"Waarom wij dit doen? Een sessie is voor ons één van de mooiste dingen die je iemand kunt geven: de verwondering over de wonderen die gebeuren en het geluk en plezier dat dit geeft. De combinatie van nuchterheid en genezing, humor en ernst, geven en ontvangen maken Get Reconnected tot een bron van energie."

Get Reconnected heeft haar praktijk in de voormalige consistorie aan de Grote Buren in Wergea, vlak onder Leeuwarden. Wil je meer weten over de Reconnection of over het reizen met planten? Neem dan gerust contact met ons op.

get real, get reconnected